바로가기 메뉴 본문 바로가기 주메뉴 바로가기
Consular/Visa Service

Working Holiday

  1. Consular/Visa Service
  2. Working Holiday
  • Font Size

Werkvakantiesvisum (Nederlands)

DATE
2019-01-02
**** HERINNERING: aangezien dit visum het resultaat is van een bilaterale overeenkomst tussen Korea en België, komen alleen diegenen met de Belgische nationaliteit die op het moment van de aanvraag in België woonachtig zijn in aanmerking bij het Koreaanse consulaat in België. **

 

Werkvakantie Programma

 

Vanaf 1 juli 2016, zal de regering van de Republiek van Korea  een Werkvakantie-programma starten met de regering van het  Koninkrijk België,  met het verstrekken van een jaarlijks quota van 200 visa voor de jonge Belgen die willen reizen en werken in de Republiek van Korea gedurende 12 maanden.

Het belangrijkste doel van dit programma is een kans te geven aan jonge Belgen om de Koreaanse cultuur en levensstijl te genieten door vakantie te nemen waarin zij de mogelijkheid zullen hebben om een occasionele betaalde baan te hebben.


Ontvankelijkheids criteria voor een Werkvakantie-visum

  o  Tussen 18 en 30 jaar inclusief

  o  Nooit deelgenomen hebben  aan het programma

  o  Gedomicilieerd zijn in België

  o  Niet vergezeld zijn van personen ten laste

  o  Beschikken over het equivalent van 3.000.000KRW (2.500€) gedurende de eerste 3 maanden van het verblijf in Korea

 

Vereiste documenten voor een visum

  o  Visumaanvraagformulier

  o  Een round-trip vliegticket of een bankafschrift ter rechtvaardiging van de middelen om een retourticket te kopen

  o Een medisch attest afgeven door een arts en die waaruit blijkt dat u niet lijdt aan een ziekte of handicap die de volksgezondheid of de veiligheid in gevaar kunnen brengen. Dat na het behalen van de apostille moet worden ingediend. (https://www.health.belgium.be/nl/e-services/legalisatie-van-medische-attesten  https://elegalisation.diplomatie.be/)

  o  Een document dat financiële middelen gelijk aan 3.0900.000KRW gedurende de eerste 3 maanden in Korea rechtvaardigt

  o  Een wettelijk bewijs van goed gedrag en zeden, afgegeven door de bevoegde autoriteiten. Dat na het behalen van de apostille moet worden ingediend. (https://elegalisation.diplomatie.be/)

 

  o  Origineel paspoort, geldig voor tenminste 15 maanden en  een Kopie van de identificatiepagina van de paspoorthouder

  o  Kleurenpasfoto

  o Een begeleidende brief van de reis en een verblijf programma voor een jaar

  o Een medische verzekering voor de duur van het verblijf, ter dekking van de kosten van elk ongeval ter plaats, repatriëring en alle risico’s van ziekte, moederschap, invaliditeit en hospitalisatie. (40.000.000KRW(30.000EUR))

* Voor de Apostille kunt u contact opnemen met het ministerie van Buitenlandse Zaken in België

 

Visumaanvraagprocedure

  o Alle werkvakantie visumaanvragen moeten bij de Ambassade van de Republiek van Korea worden ingediend.

  o  De vereiste documenten, en het inschrijfgeld van 52.80€ (door Bancontact®), moeten direct worden ingediend bij de Ambassade van de Republiek van Korea door een afspraak maken : https://consul.mofa.go.kr/en/main.do / Het menu aan de rechterkant RESERVATION TO VISIT A DIPLOMATIC MISSION

  o Het verwerken van de visumaanvraag vereist 7 dagen.


Opmerking

  o Zorg ervoor dat u een betaald werk krijgt voor een periode van maximaal 6 maanden.

  o Zorg ervoor dat u een betaald werk krijgt voor een periode van maximaal 6 maanden.

  o Elke houder van het Werkvakantie-visum zal een aanvraag voor buitenlander registratie bij de plaatselijke immigratiedienst of bijkantoor indienen binnen 90 dagen na het invoeren van het land.Meer informatie

Aarzel niet om contact op te nemen met de consulaire afdeling voor meer informatie

  o  Adres : Chaussee de la Hulpe 173-175, 1170 Brussels, Belgium

  o Werkuren : van 9u tot 12u en van 14u tot 16u

  o Telefoon :+32-2-661-00-35

  o  E-mail : euconsul@mofa.go.kr

  o  Fax : +32-2-675-52-21

 

loading