바로가기 메뉴 본문 바로가기 주메뉴 바로가기
Lãnh sự/Thị thực

Thông báo

  1. Lãnh sự/Thị thực
  2. Thông báo
  • Font Size

DANH SÁCH CÔNG TY DU LỊCH

DATE
2022-06-15

Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh thông báo danh sách công ty du lịch được nộp hồ sơ du lịch, công tác.

Các công ty có thể nộp hồ sơ từ ngày 17/6/2022

(Lưu ý: Thứ tự danh sách này là thứ tự đăng ký từ ngày 26/5/2022 đến ngày 9/6/2022)
loading