바로가기 메뉴 본문 바로가기 주메뉴 바로가기
Thông tin Lãnh sự

Các loại Visa

  1. Thông tin Lãnh sự
  2. Các loại Visa
  • Font Size

VISA NHẬP CẢNH NGẮN HẠN TỔNG HỢP (C-3-1) (Trừ thăm thân, du lịch)

DATE
2022-05-18

VISA NHẬP CẢNH NGẮN HẠN TỔNG HỢP (C-3-1)


Đối tượng xin visa

 

Những người có mục đích tham dự hội nghị, sự kiện, trận đấu giao hữu được tổ chức tại Hàn Quốc

Bao gồm cả những người tham gia các giải bóng đá, golf mà có thể nhận được tiền thưởng chỉ khi đoạt giải, những người tham gia biểu diễn trên truyền hình, chương trình ca nhạc, cuộc thi.

 Ngoại trừ trường hợp người được mời nhận hoặc đồng ý nhận mức thù lao cao hơn chi phí sinh hoạt ngoài tiền thưởng

Những người lưu trú ngắn hạn để đào tạo trau dồi kĩ thuật kĩ năng tại các cơ quan Chính phủ, doanh nghiệp

Bao gồm cả trường hợp nhận thù lao không vượt quá chi phí sinh hoạt, tuy nhiên các hoạt động đào tạo kĩ năng tay nghề và nhận thù lao theo chi phí nhân công thực tế thì thuộc đối tượng xin visa đào tạo kĩ thuật (D-3-1)

Những người nhập cảnh với mục đích trong phạm vi hoạt động nhập cảnh ngắn hạn(C-3-1) ngoại trừ du lịch theo đoàn(C-3-2)~du lịch thông thường(C-3-9)
 

Hồ sơ chuẩn bị


  [Phía Hàn Quốc]


    ○ Thư mời gốc
      ⟶ Không có mẫu riêng, ghi rõ chi tiết thời gian mời, lý do mời, nội dung bảo đảm về nước(ghi rõ chi tiết tất cả nội dung bao gồm cả thông tin người mời phía Hàn Quốc)
      ⟶ Đóng dấu cơ quan đồng nhất với mẫu dẫu trên giấy xác nhận mẫu dấu(hoặc sử dụng bản gốc đóng dấu cơ quan)
      ⟶ Người đứng tên trên thư mời phải là người đại diện trong giấy đăng ký thành lập
     ⟶ Trong trường hợp người phụ trách mời thay người đại diện và đóng dấu cá nhân thì phải nộp kèm theo giấy xác nhận mẫu dấu cá nhân và giấy xác nhận nghề nghiệp của người ký tên

    ○ Giấy bảo lãnh gốc
      ⟶ Thời gian bảo lãnh tối đa là 4 năm
      ⟶ Đóng dấu cơ quan đồng nhất với mẫu dẫu trên giấy xác nhận mẫu dấu(hoặc sử dụng bản gốc đóng dấu cơ quan)
      ⟶ Người đứng tên trên giấy bảo lãnh phải là người đại diện trong giấy đăng ký thành lập
     ⟶ Trong trường hợp người phụ trách bảo lãnh thay người đại diện và đóng dấu cá nhân thì phải nộp kèm theo giấy xác nhận mẫu dấu cá nhân và giấy xác nhận nghề nghiệp của người ký tên

    ○ Chứng nhận mẫu dấu / Chứng nhận mẫu dấu cá nhân (trường hợp là người kinh doanh cá nhân (là bản gốc được cấp trong vòng 3 tháng gần nhất)

      ⟶  Trong trường hợp chỉ ký tên mà không đóng dấu pháp nhân trên thư mời và giấy bảo lãnh thì cần nộp giấy xác nhận chữ ký,

      ⟶ Trong trường họp sử dụng mẫu dấu sử dụng trên thư mời và giấy bảo lãnh thì phải nộp thêm chứng nhận mẫu dấu sử dụng.  

   

    ○ Bản sao Đăng ký thành lập của tổ chức hoặc Chứng nhận mã số(là bản được cấp trong vòng 3 tháng gần nhất)

      ※Không áp dụng cho giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh

    ○ Giấy xác nhận nộp thuế / Giấy chứng nhận nộp thuế (là bản cấp trong vòng 3 tháng gần nhất)

      ※Không áp dụng cho giấy nộp thuế, chứng nhận thuế giá trị gia tăng

    ○ Lịch trình và tài liệu giới thiệu sự kiện(thời gian lịch trình đồng nhất với thời gian mời trên thư mời)

 Ví dụ: Lịch trình chi tiết, nội dung công việc và tài liệu giới thiệu sự kiện(brochure)

      ※ Trong trường hợp là cơ quan nhà nước mà có công văn đính kèm thì có khả năng được miễn thư mời, giấy chứng nhận nộp thuế và giấy bảo lãnh.

    Trong quá trình thẩm tra hồ sơ, có thể yêu cầu bổ sung hồ sơ liên quan khi cần thiết

    Trường hợp trường dân lập mời, cần phải chuẩn bị tất cả hồ sơ yêu cầu như trên.


  [Phía Việt Nam]

    ○ Hộ chiếu gốc và bản sao (Phải có giá trị ít nhất trên 6 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ)

    ○ Đơn xin visa (dán 01 ảnh nền trắng cỡ 3.5cm * 4.5cm)

    ○ Giấy chứng nhận công việc
      ⟶ Công nhân viên chức: Giấy bổ nhiệm chức vụ/quyết định vào biên chế, quyết định cử đi công tác
      ⟶ Giáo sư: Giấy bổ nhiệm chức vụ/quyết định vào biên chế, quyết định cử đi công tác
      ⟶ Nhân viên công ty: Hợp đồng lao động, quyết định cử đi công tác
      ⟶ Giám đốc công ty: Giấy đăng ký kinh doanh, giấy nộp thuế (bản cấp trong vòng 3 tháng gần nhất)
      ⟶ Học sinh/Sinh viên: thẻ học sinh/sinh viên, quyết định cử đi giao lưu/học tập

    ○ Giấy tờ liên quan đến vận hành công ty
      ⟶ Đăng ký thành lập của tổ chức phía Việt Nam , Giấy nộp thuế v.. v..

    ○ Giấy tờ chứng minh quan hệ

      → Tài liệu có thể chứng minh việc tham gia sự kiện

     → Tài liệu liên quan như tài liệu thành lập cơ quan đoàn thể có thể chứng minh quan hệ giữa người mời và người đăng ký(người được mời), chứng chỉ bằng cấp

     Bản sao chứng minh thư/căn cước công dân người đăng ký

 

Lưu ý khi nộp hồ sơ

  ㅇ Trường hợp giấy tờ phía Việt Nam chuẩn bị bằng tiếng Việt, cần dịch công chứng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh tại các văn phòng công chứng mà Chính phủ Việt Nam cấp phép  Giấy tờ phía Hàn Quốc không cần công chứng

  ㅇ Trường hợp giấy tờ không quy định về thời gian hiệu lực, nộp tất cả giấy tờ cấp trong vòng 3 tháng gần nhất kể từ ngày nộp đơn xin visa

 

※ Người dân cư trú từ Đà Nẵng trở về phía Bắc Việt Nam(ngoại trừ Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi) có thể nộp hồ sơ (nếu người đang tạm trú thì phải có sổ tạm trú)
 Người dân cư trú từ Đà Nẵng trở về phía Nam Việt Nam có thể nộp hồ sơ tại Tổng lãnh sự Thành Phố Hồ Chí Minh.

 Người dân cư trú tại Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi nộp hồ sơ tại Tổng lãnh sự quán Đà Nẵng

※ Trong trường hợp gặp khó khăn khi thẩm tra chỉ bằng hồ sơ đã nộp, Đại sứ quán có thể yêu cầu phỏng vấn hoặc bổ sung thêm hồ sơ, do đó thời gian dự kiến cấp visa có thể thay đổi

 

 ㅇ Khi đi nộp hộ hồ sơ, cần tài liệu chứng minh quan hệ với người đăng ký

(Trường hợp là đồng nghiệp cùng công ty với người đăng ký) Bản gốc và bản sao hợp đồng lao động, bản sao chứng minh thư/CCCD của người nộp

(Trường hợp là gia đình của người đăng ký) Bản gốc và bản sao Sổ hộ khẩu(hộ tịch), bản sao chứng minh thư/CCCD của người nộp

※ Trường hợp đi nộp hộ phải có giấy tờ chứng minh quan hệ:
  - Hợp đồng lao động bản gốc và chứng minh thư của người đi nộp hộ (trường hợp là đồng nghiệp).
  - Sổ hộ khẩu bản gốc và chứng minh thư của người đi nộp hộ (trường hợp là người thân trong gia đình).

 

 Phí visa: một lần 20$(1 người) / nhiều lần 80$(1 người)

Thời gian xét visa: 14 ngày làm việc bao gồm ngày thu hồ sơ (thời gian thẩm tra không tính cuối tuần, ngày nghỉ lễ)

loading