바로가기 메뉴 본문 바로가기 주메뉴 바로가기
Thông tin Lãnh sự

Các loại Visa

  1. Thông tin Lãnh sự
  2. Các loại Visa
  • Font Size

VISA DU LỊCH(C-3), 5 NĂM ĐẠI ĐÔ THỊ(C-3-91), VISA NGẮN HẠN NHIỀU LẦN(C-3) sửa 2023.5.18

DATE
2022-12-30

■ VISA DU LỊCH(C-3), 5 NĂM ĐẠI ĐÔ THỊ(C-3-91), VISA NGẮN HẠN NHIỀU LẦN(C-3) ■​- Hướng dẫn về visa du lịch(C-3), 5 năm đại đô thị(C-3-91), visa ngắn hạn nhiều lần(C-3). .


 * Vui lòng tham khảo các nội dung cụ thể trong tài liệu đính kèm.


Đặc biệt liên quan đến việc sửa đổi 『Luật cư trú 』Việt Nam, khi đăng ký nộp hồ sơ xin visa đại đô thị (C-3-91) cần phải nộp mẫu giấy xác nhận thông tin cư trú (mẫu CT07) còn hiệu lực. Do đó khi đăng ký hồ sơ, vui lòng tham khảo kỹ file đính kèm và chuẩn bị hồ sơ. 


Xin cảm ơn.

 


 붙임 : 1. Danh sách hồ sơ cần chuẩn bị


         2. Các mẫu giấy tờ liên quan

loading