바로가기 메뉴 본문 바로가기 주메뉴 바로가기
Thông tin Lãnh sự

Các vấn đề khác

  1. Thông tin Lãnh sự
  2. Các vấn đề khác
  • Font Size

Trường hợp đăng ký cấp hộ chiếu Hàn Quốc cho trẻ em(bố mẹ đang lưu trú tại Hàn Quốc)

DATE
2022-06-23

Trường hợp đăng ký cấp hộ chiếu cho trẻ em có bố mẹ quốc tịch Hàn Quốc đang lưu trú tại Hàn Quốc

(Ủy quyền cho vợ hoặc chồng người Việt Nam, ông bà ngoại…v.v)


□ Hồ sơ cần thiết 

※ Bắt buộc bố hoặc mẹ có quốc tịch Hàn Quốc trực tiếp khai đơn, ký tên và đóng dấu cá nhân

  ① Đơn xin cấp hộ chiếu

  ② Giấy đồng ý của người đại diện hợp pháp

  ③ Giấy Ủy quyền cấp hộ chiếu

  ④ Xác nhận con dấu

  ⑤ Giấy chứng nhận quan hệ gia đình của bố mẹ

  ⑥ Giấy chứng nhận cơ bản của con

  ⑦ Bản sao hộ chiếu bố, mẹ

  ⑧ 02 ảnh hộ chiếu (cỡ 3.5X4.5cm, nền trắng)


● Các hồ sơ sau khi chuẩn bị xong thì gửi về cho người được ủy quyền ở Việt Nam để nộp hồ sơ

● Chỉ được phép ủy quyền cho vợ/chồng hoặc họ hàng 2 đời trở lại

loading