바로가기 메뉴 본문 바로가기 주메뉴 바로가기
Thông tin Lãnh sự

Thông báo

  1. Thông tin Lãnh sự
  2. Thông báo
  • Font Size

HỒ SƠ CƠ BẢN XIN CẤP VISA MỚI LOẠI NHIỀU LẦN

DATE
2018-12-03


HỒ SƠ CƠ BẢN XIN CẤP VISA MỚI LOẠI NHIỀU LẦN


 Hướng dẫn về hồ sơ cần chuẩn bị và các điều kiện xin visa multi đối với người dân cư trú tại các thành phố lớn ở Việt Nam

loading