바로가기 메뉴 본문 바로가기 주메뉴 바로가기
Thông tin Lãnh sự

Thông báo

  1. Thông tin Lãnh sự
  2. Thông báo
  • Font Size

Thông báo về thời gian xử lý của các loại visa

DATE
2019-10-25

Thông báo về thời gian xử lý của các loại visa 

 

Loại Visa

Thoi gian xử lý

(Tính từ ngày nộp, Thời gian làm việc từ thứ 2 – thứ 6)

1

Visa đoàn Incentive (Công ty du lịch chủ định)

6 ngày

2

Visa Mã số

7 ngày

3

Visa Du lịch(Công ty du lịch chủ định)

8 ngày

4

Visa Du lịch(Công ty du lịch không chủ định)

10 ngày

5

Visa Thương mại

11 ngày

6

Visa Tham thân

11 ngày

7

Visa Du lịch cá nhân

13 ngày

8

Visa Du học

16 ngày

9

Visa đại đô thị (5 năm)

16 ngày

10

Visa Kết hôn

31 ngày


  ※   Những điều nói trên để giúp người đăng ký visa tiện lợi và dễ dàng dự đoán ngày ra kết quả hơn, vì trong quá trình thẩm tra thực tế có thể sẽ nảy sinh ra nhưng vấn đề như bổ sung hồ sơ, yêu cầu kiểm tra giấy tờ cơ bản, phỏng vấn... trong những trường hợp ấy thời gian trả kết quả sẽ bị kéo dài vì vậy người nộp hồ sơ nên tính toán thời gian hợp lý để nộp hồ sơ.

loading