바로가기 메뉴 본문 바로가기 주메뉴 바로가기
Thông tin Lãnh sự

Thông báo

  1. Thông tin Lãnh sự
  2. Thông báo
  • Font Size

Thông báo áp dụng lại chính sách miễn VISA quá cảnh cho du khách nước ngoài

DATE
2023-05-10

Thông báo áp dụng lại chính sách miễn VISA quá cảnh cho du khách nước ngoài


Bộ tư pháp Hàn Quốc sẽ từng bước áp dụng trở lại chính sách này từ ngày 30 tháng 4 năm 2023.


1. Chính sách miễn VISA quá cảnh cho du khách nước ngoài chuyển tuyến đến nước thứ 3


2. Chính sách miễn VISA cho du khách quá cảnh 'thường'(Áp dụng từ ngày 15 tháng 5)


Vui lòng tham khảo file đính kèm hoặc gọi điện đến Trung tâm hướng dẫn tổng hợp dành cho người nước ngoài (+82 2 6908-1345)
File đính kèm : Thông báo áp dụng lại chính sách miễn VISA quá cảnh cho du khách nước ngoài1loading