바로가기 메뉴 본문 바로가기 주메뉴 바로가기
O Velvyslanectví

Oznámení velvyslanectví

  1. O Velvyslanectví
  2. Oznámení velvyslanectví
  • Font Size

Video soutěž 2018

DATE
2018-03-13

Video soutěž 2018

 

Při příležitosti 50. výročí Pražského jara 2018, pořádá Korejské velvyslanectví v České republice video soutěž zaměřenou na vzájemnou demokracii obou zemí.

 

Díla by měla dobře vyobrazit česko-korejské demokratické vztahy z perspektivy autora. Při tvorbě díla od vás všech očekáváme zapojení představivosti a kreativity. Nejlepší díla budou oceněna peněžní nebo věcnou odměnou.

 

 

1. Podmínky účasti

 

¡ korejská nebo česká státní příslušnost

 

žádná další omezení ohledně země aktuálního pobytu nejsou

 

2. Téma

 

¡ Libovolné vyjádření pohledu na demokratické vztahy mezi Korejskou a Českou republikou (název díla specifikujte jednoduchou větou)

 

¡ několik příkladů (pro pochopení zadání, kromě výše uvedeného není téma limitováno)

 

  1. Historie české demokracie z pohledu Korejce (současnost) / Historie korejské demokracie z pohledu Čecha (současnost)

2. Rozdíly a podobnosti v dějinách demokracie Korejské a České republiky?

3. Představení osobností, které významně přispěli k rozvoji demokracie v obou zemích, porovnání

4. Co můžete udělat pro podporu demokracie v Korejské a v České republice?

5. Vaše zkušenost s demokracií

 

 

3. Termín uzávěrky

 

             31.5.2018 (čtvrtek) českého času

 

4. Způsob přihlášení do soutěže

 

             ¡ Video

 

             - vytvoření videa delšího než 2 a kratšího než 3 minuty

 

- zveřejnění videa na Youtube nebo jiné legální stránce

 

- zaslání URL adresy videa a osobních údajů na vyplněném přihlašovacím formuláři na e-mailovou adresu Velvyslanectví Korejské republiky v České republice (czech@mofa.go.kr)


 

5. Vyhlášení vítězů

 

¡ kritéria hodnocení: porozumění demokracie v obou zemích, kreativita díla, stupeň dokončení a rozlišení, pozitivní poselství, přesnost délky 

 

¡ plánované vyhlášení výsledků: individuálně, 11.6.2018 (pondělí),

v závislosti na okolnostech je možné posunutí uvedeného termínu

 

6. Ocenění

 

počet oceněných

ocenění

zlato

1

700000 KRW nebo věcná cena

stříbro

1

500000 KRW nebo věcná cena

bronz

1

300000 KRW nebo věcná cena

V závislosti na výsledku hodnocení můžou být změněny detaily ocenění.

 

 

7. Důležitá upozornění

 

¡ Soutěžící musí být autorem díla, dílo nesmělo být přihlášeno a oceněno v jiné soutěži a také se nesmí jednat o plagiát. V případě takovýchto zjištění bude soutěžící vyloučen ze soutěže. V případě výše uvedených zjištění po předání cen může být peněžní cena výherci odebrána.

 

¡ Soutěžící nese zodpovědnost za poškození dobrého jména jiných osob, šíření nelegálního obsahu, porušení autorských práv a další případné občanskoprávní a trestněprávní spory.

 

¡ Soutěžící uděluje souhlas s případným, časově omezeným, použitím oceněného díla Velvyslanectvím Korejské republiky v České republice pro svou informační činnost.

 

¡ Video snímek se nesmí skládat pouze z jednotlivých fotografií, musí se jednat o natočené video. (V případě, že se nejedná o porušení autorských práv, je možné použít i záběry zhotovené někým jiným než Vámi.)

 

¡ Jazyk použitý v díle je omezen na korejštinu, češtinu a angličtinu.

- K vyprávění ve videu musí být poskytnut skript. (V případě, že video obsahuje titulky, může být skript vynechán.)

 

¡ Pro lepší porozumění video soutěže, se bude v restauraci BON Gallery Restaurant (Jaselská 2 6 6/10, Prague 6 – Bubeneč) konat setkání dne 11. dubna v 18:00.

 

Své přihlášky posílejte na oficiální email Korejského velvyslanectví - czech@mofa.go.kr.

 

Dotazy k soutěži můžete vznášet pouze písemně na e-mailovou adresu Velvyslanectví Korejské republiky v České republice (czech@mofa.go.kr).

 

 

Přílohy: 1. Přihlašovací formulář 2. Souhlas s použitím a uchováváním osobních údajů

 


loading