바로가기 메뉴 본문 바로가기 주메뉴 바로가기
O Velvyslanectví

Oznámení velvyslanectví

  1. O Velvyslanectví
  2. Oznámení velvyslanectví
  • Font Size

8. Soutěž v přednesu v korejském jazyce

DATE
2021-04-26
Velvyslanectví Korejské republiky bude hostit osmý ročník Soutěž v přednesu v korejském jazyce. Rádi bychom pozvali každého, kdo se zajímá o korejský jazyk, aby se zúčastnil.
 
❐ Témata: Korejská kultura/ Česká kultura 
- O korejské kultuře, kterou znám nebo o české kultuře, kterou chci Korejcům představit (filmy, dramata, literaturu, hudbu, módu, jídlo atp.)
- V korejštině: 내가 아는 한국 문화 또는 내가 한국인에게 알리고 싶은 체코 문화 (영화, 드라마, 책, 음악, 패션, 음식 등)
 
❐ Podmínky k přihlášení 
- Účastník musí v současné době pobývat v České republice a jeho první jazyk nesmí být korejština 
- Nemohou se přihlásit žadatelé žijící mimo Českou republiku (je potřeba doložit potvrzení o studiu v ČR, práci v ČR či jiné potvrzení). 
- Nemohou se přihlásit výherci Soutěží v přednesu v korejském jazyce, kteří vyhráli v posledních 3 letech. 
 
❐ Pravidla pro účastníky 
- Jak se přihlásit: Nahrajte svou prezentaci na YouTube. 
- Časový limit: Prezentace by měla být kratší než 3 minuty pro základní znalosti korejštiny a 4 minuty pro střední / pokročilé znalosti korejštiny.
- Účastníci musí zaslat svou přihlášku e-mailem na czech@mofa.go.kr s titulem ''KOREAN LANGUAGE SPEECH CONTEST - jméno účastníka' nejpozději do 13. června 2021 (neděle).
- Účastníci musí při odeslání svého registračního formuláře přiložit i scénář své řeči s odkazem na YouTube video. 
- Kromě uvedení vašich kontaktních údajů, školy apod., prosíme uveďte i pokud jste dříve byli nebo studovali v Koreji a blíže specifikujte – dobu studia apod. 
 
❐ Kritéria hodnocení
- Hodnocení účastníka odbornou porotou (80%): Originalita a kreativita obsahu řeči, výřečnost (slovní zásoba, výslovnost), podání prezentace, atd. 
- Veřejné online hodnocení (20%): Hodnocení nahraných videí na YouTube. Je zapotřebí souhlas ke zveřejnění videa a osobních informací. 
- Hodnoceno na základě úrovně přednášejícího (základní / střední a pokročilé) 
 
※ začátečník: Schopen provádět základní konverzace spojené s každodenními úkoly, jako je představení se, nakupování, objednání jídla, atd., a chápe obsah související s osobními a známými tématy, jako je rodina, hobby, počasí a podobně.  
- Srovnatelné s TOPIK I 1. - 2. stupně 
 
※ středně pokročilý / pokročilý: Schopen provádět základní lingvistické funkce nezbytné k využívání různých veřejných služeb a udržování sociálních vztahů, nezažívá výrazné potíže při rutinním životě. Je schopen porozumět a používat výrazy vztahující se k sociálním a abstraktním tématům relativně správně a plynule. 
- Srovnatelné s TOPIK II 3. - 6. stupně 
 
❐  Ceny 
- Zlatá cena: Pouze jedna osoba ze všech úrovní 
- Stříbrná cena: 2 osoby - 1 osoba za každou úroveň 
- Bronzová cena: 2 osoby -1 osoba za každou úroveň
- další ceny obdrží i ostatní soutěžící, nejenom výherci
 


loading