바로가기 메뉴 본문 바로가기 주메뉴 바로가기
Aktuality z Koreje

Studium v Koreji

  1. Aktuality z Koreje
  2. Studium v Koreji
  • Font Size

2021 Summer School Scholarship Program

DATE
2021-04-01

Velvyslanectví Korejské republiky v ČR oznamuje zahájení výběrového řízení na 5 stipendijních míst k absolvování letního jazykového kursu korejštiny v Korejské republice. Nominace uchazečů z veřejných vysokých škol v České republice jsou předloženy Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). K zařazení na seznam uchazečů/uchazeček, který předá MŠMT spolu s vyplněnými přihláškami velvyslanectví, je zapotřebí doporučení příslušné veřejné vysoké školy nebo její součásti formou tzv. Návrhu na vyslání (viz níže).


 

!!! Je nutná 14 denní karanténa pro všechny příchozí cestovatele vstupující do Koreje.Odevzdávání příslušných dokumentů


 


1) Pro studenty ze soukromých vysokých škol

  • 1/ Na adresu Velvyslanectví Korejské republiky v České republice, Slavíčkova 5, 160 00, Praha 6 - Bubeneč, (provozní hodiny úřadu : Po-Pá 09:00-12:00, nutnost rezervace předem: ☎ 234-090-411)


 dokumentaci dle seznamu, který je přehledně uveden na str. 4 informačního materiálu


  • Datum uzávěrky: 6. května 2021


 


2) Pro studenty z veřejných vysokých škol

  • 2/ Na adresu AIA, DZS, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1 do 30. 4. 2021 do 12:00 hodin


 1x formulář Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia" (http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/53_mezinarodni_smlouvy-formular/)


Dokumentaci dle seznamu, který je přehledně uveden na str. 4 informačního materiálu


Veškerá dokumentace s výjimkou návrhu na vyslání musí být vyhotovena v anglickém nebo korejském jazyce, příp. musí být k dokumentu připojen ověřený překlad do jednoho z těchto jazyků (je možné překlad ověřit institucí, která doklad vydala). Doporučuje se využití dvojjazyčných dodatků k diplomu. 


  • Datum uzávěrky: 30. dubna 2021


loading