바로가기 메뉴 본문 바로가기 주메뉴 바로가기
Giới thiệu cơ quan

Tin tức

  1. Giới thiệu cơ quan
  2. Tin tức
  • Font Size

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỒ SƠ THÔNG QUA CÁC CÔNG TY DU LỊCH

DATE
2019-03-13

<< THÔNG BÁO >>

 

Hiện tại Cơ quan chúng tôi đang gặp khó khăn* trong việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký Visa do số lượng người dân đến đăng ký Visa du lịch cá nhân tự túc là quá lớn (bao gồm Visa nhiều lần dành cho công dân thành phố lớn-CDTPL). Do đó nếu được Quý khách nào muốn đăng ký Visa du lịch cá nhân tự túc (bao gồm Visa nhiều lần CDTPL) thì có thể đăng ký thông qua các công ty du lịch (công ty ưu tiên hoặc công ty thông thường) thì có thể nhận được kết quả Visa nhanh chóng hơn**

* Việc tiếp nhận tất cả hồ sơ trong một ngày khá là khó khăn nên chúng tôi phải phát phiếu hẹn kéo dài đến 2 tuần cho khách đi nộp hồ sơ lần sau

** Hiện tại khi nộp hồ sơ đăng ký du lịch cá nhân tự túc sẽ mất khoảng gần 1 tháng có kết quả, còn thông qua các công ty du lịch thì mất 7~9 ngày

 

Thêm vào đó, Cơ quan chúng tôi có kế hoạch đưa vào hoạt động “TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐĂNG KÝ VISA” vào khoảng trung tuần tháng 4/2019 và đang trong quá trình chuẩn bị những giai đoạn cuối cùng, dự kiến sẽ cung cấp cho người dân nhiều dịch vụ tiện ích hơn trong việc hướng dẫn cũng như tiếp nhận hồ sơ, do đó chúng tôi cũng khuyến khích người dân đến Trung tâm đăng ký Visa tương ứng với thời gian nêu trên


loading