바로가기 메뉴 본문 바로가기 주메뉴 바로가기
Lãnh sự/Thị thực

Các loại Visa

  1. Lãnh sự/Thị thực
  2. Các loại Visa
  • Font Size

VISA DU HỌC (D-4, D-2)

DATE
2020-04-01

HỒ SƠ XIN VISA DU HỌC

(NGƯỜI ĐI HỌC TỰ NỘP HỒ SƠ, KHÔNG NHẬN HỒ SƠ NỘP QUA CÁC CÔNG TY TƯ VẤN)


 Lệ phí thị thực 50$
Đối tượng được cấp 


 Người muốn học tiếng/ nghiên cứu chuyên sâu tại các trường cao đẳng, đại học, cao học (bao gồm cả cao học ban đêm) được thành lập theo quy định của luật giáo dục đại học hoặc cơ quan nghiên cứu học thuật trên hệ cao đẳng thành lập dựa vào quy định của pháp luật. 

I.              Các loại hồ sơ xin visa du hoc theo từng chương trình

 

1.     [Các loại giấy tờ chung]

­       Đơn xin visa, hộ chiếu (còn hạn sử dụng trên 6 tháng, theo mẫu của LSQ)

­       1 ảnh 3x4, nền trắng (được chụp gần đây nhất 6 tháng)

­       Bản gốc giấy nhập học do trường HQ cấp.

­       Bản sao đăng ký kinh doanh của trường HQ

­       Bản sao chứng minh thư (mang theo bản gốc)

­       Phiếu kết quả xét nghiệm bệnh lao phổi (Bệnh viện Chợ Rẫy)

     Giấy đồng ý cách ly

 

u  Du học thạc sĩ, tiến sĩ:


­       Các loại giấy tờ chung

­       Giấy tờ chứng minh học lực cao nhất (bản gốc và bản dịch, xác nhận Sở ngoại vụ)

­       Giấy tờ chứng minh tài chính (tham khảo phía dưới)

 

u  Du học nghiên cứu 


­       Các loại giấy tờ chung

­       Giấy tờ chứng minh học lực cao nhất (bản gốc và bản dịch, xác nhận Sở ngoại vụ)

­       Giấy tờ chứng minh tài chính (tham khảo phía dưới)

­       Giấy chứng nhận nghiên cứu (VD : giấy xác nhân nghiên cứu sinh người nước ngoài..)

 

u  Du học theo chương trình trao đổi của 2 trường ĐH Việt Nam – Hàn Quốc


­       Các loại giấy tờ chung

­       Bản sao biên bản hợp tác trao đổi sinh viên giữa hai trường (MOU)

­       Quyết định cử đi của trường Việt Nam (bản gốc tiếng Việt và bản dịch tiếng Anh/Hàn công chứng tư pháp)

­       Thẻ sinh viên photo 2 mặt hoặc giấy xác nhận đang là sinh viên của trường do trường ĐH cấp và đóng dấu (bản gốc và dịch tiếng Anh/Hàn công chứng tư pháp)

­       Bảng điểm của trường ĐH cấp (bản gốc và dịch tiếng Anh/Hàn bản dịch, xác nhận Sở ngoại vụ)

­       Giấy tờ chứng minh tài chính (tham khảo phía dưới)

 

u  Du học cao đẳng, đại học


­       Các loại giấy tờ chung

­       Bằng tốt nghiệp và Học bạ (bản gốc và bản dịch tiếng Anh/Hàn bản dịch, xác nhận Sở ngoại vụ)

# Trường hợp đã tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ thì nộp thêm bằng và bảng điểm.

­       Kế hoạch học tập, Bản tự giới thiệu về bản thân (Học sinh phải tự viết bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh, KHÔNG CHẤP NHẬN BẢN DỊCH)

­       Giấy tờ chứng minh tài chính (tham khảo phía dưới)

 

u  Du học học tiếng

 

­       Các loại giấy tờ chung

­       Bảng tốt nghiệp và Học bạ (bản gốc và bản dịch tiếng Anh/Hàn xác nhận Sở ngoại vụ)

# Trường hợp đã tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ thì nộp thêm bảng và bảng điểm.

­       Giấy tờ chứng minh tài chính (tham khảo phía dưới)

     Nếu học sinh có bằng cấp THPT/ĐH được cấp ở nước ngoài thì học sinh cần xin dấu xác nhận Apostille hoặc dấu xác nhận lãnh sự tại Đại Sứ Quán của nước đó tại Việt Nam

 

u  Du học ngắn hạn (D-2-8)

 

­        Các loại giấy tờ chung

­        Giấy xác nhận học sinh, sinh viên (bản gốc và bản dịch tiếng Anh/Hàn xác nhận Sở ngoại vụ)

# Trường hợp đã tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ thì nộp thêm bảng và bảng điểm.

­       Giấy tờ chứng minh tài chính (tham khảo phia dưới)

 

2.        Các loại hồ sơ chứng minh tài chính

 

A.               Tiêu chuẩn về xét số dư tài khoản

 

­     - GIẤY XÁC NHẬN SỐ DƯ VÀ SỔ NGÂN HÀNG BẢN GỐC

                                    + CHƯƠNG TRÌNH HỌC VỊ ( D-2):

                                    (KHU VỰC THỦ ĐÔ) GỬI TIẾT KIỆM TỐI THIỂU 20.000.000 WON VỚI THỜI GIAN TỐI                                        THIỂU 3 THÁNG TRỞ LÊN

                                    (ĐỊA PHƯƠNG KHÁC) GỬI TIẾT KIỆM TỐI THIỂU LÀ 16.000.000 WON VỚI THỜI GIAN                                       TỐI THIỂU 3 THÁNG TRỞ LÊN

                                     + CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG (D-4):

                                     (KHU VỰC THỦ ĐÔ) GỬI TIẾT KIỆM TỐI THIỂU 10.000.000 WON VỚI THỜI GIAN TỐI                                       THIỂU 6 THÁNG TRỞ LÊN

                                     (ĐỊA PHƯƠNG KHÁC) GỬI TIẾT KIỆM TỐI THIỂU LÀ 8.000.000 WON VỚI THỜI GIAN                                         TỐI THIỂU 6 THÁNG TRỞ LÊN

                                     + SINH VIÊN TRAO ĐỔI: CHI PHÍ SINH HOẠT TỈ LỆ VỚI THỜI GIAN LƯU TRÚ     

                                     (976,609 WON/ 1 THÁNG * SỐ THÁNG LƯU TRÚ); THỜI GIAN GỬI TIẾT KIỆM

                                     TỐI  THIỂU 3 THÁNG TRỞ LÊN

­     

Ÿ   “Giấy xác nhận kí gửi đảm bảo phí du học” ( 10.000 USD) do ngân hàng HQ cấp theo chế độ mới – Kí gửi đảm bảo phí du học.

# Không chấp nhận sổ tiết kiệm chuyển quyền/chuyển nhượng hoặc sổ tiết kiệm của Qũy tín dụng.

 

­       Trường hợp xin visa quá trình du học ngắn hạn (D-2-8) : Sổ ngân hàng 10.000 USD tối thiểu 6 tháng từ ngày mở tài khoản đến ngày nộp hồ sơ và được cấp tối thiểu trong 1 tháng gần nhất.

¬  Tiền học + Phí lưu trú

      (Phí lưu trú : Tối thiểu 700,000won một tháng × thời hạn lưu trú)

      ※VD. Lưu trú 3 tháng : Tiền học + Phí lưu trú (700,000won × 3 tháng)


 TUY NHIÊN, NẾU THỜI GIAN LƯU TRÚ DƯỚI 1 NĂM THÌ CÓ THỂ TÍNH THEO TIỀN HỌC PHÍ+CHI PHÍ SINH HOẠT TỈ LỆ VỚI THỜI GIAN LƯU TRÚ

                          NẾU NỘP GIẤY XÁC NHẬN SỐ DƯ THEO TIỀN VIỆT NAM THÌ TÍNH THEO TỈ GIÁ NGÀY                                  CẤ P GIẤY XÁC NHẬN

                          KHÔNG CHẤP NHẬN SỔ NGÂN HÀNG ĐƯỢC SANG TÊN CHUYỂN NHƯỢNG


B.               Về bảo lãnh tài chính (Bảo lãnh tài chính chỉ nhận từ bố mẹ đẻ)

 

­       Các giấy tờ chứng minh quan hệ gia đình như sổ hộ khẩu, giấy khai sinh v.v (bản dịch tiếng Anh công chứng tư pháp)

­       Các giấy tờ chứng minh tài chính của bố mẹ như chứng minh nghề nghiệp, xác nhận khả năng thu nhập lương hàng tháng v.v (bản gốc và bản dịch tiếng Anh công chứng tư pháp)

­       Cảm kết bảo lãnh tài chính cho con đi học của bố mẹ có chứng thực của địa phương về chữ ký (bản gốc và bản dịch tiếng Anh công chứng tư pháp).

 

C.               Các trường hợp bố mẹ đẻ đã mất hoặc đều ở Hàn Quốc (không còn khả năng lao động)

 

l  Anh chị ruột hoặc anh rể chị dâu (có quốc tịch Hàn Quốc) bảo lãnh tài chính

 

­       Các giấy tờ chứng minh quan hệ gia đình của HQ và VN như sổ hộ khẩu, giấy khai sinhv.v (bản dịch tiếng Anh Anh công chứng tư pháp)

­       Các giấy tờ chứng minh tài chính của người bảo lãnh (bản gốc và bản dịch tiếng Anh Anh công chứng tư pháp)

­       Cam  kết bảo lãnh tài chính có chứng thực của địa phương về chữ ký  (bản gốc và bản dịch tiếng Anh Anh công chứng tư pháp)

# Trường hợp người Hàn Quốc bảo lãnh tham khảo hướng dẫn bằng tiếng Hàn.

 

Giáo sư Hàn Quốc của khoa học sinh sẽ nhập học bảo lãnh

 

­       Bản gốc cảm kết bảo lãnh tài chính cho học sinh  (nêu rõ số tiền học bổng,  số kỳ được cho học bổng và đóng dấu cá nhân của giáo sư)

­       Bản gốc giấy chứng nhận mẫu dấu cá nhân của giáo sư

­       Bản gốc giấy chứng nhận nghề nghiệp của giáo sư do trường cấp

­       Bản gốc giấy chứng minh tài chính của giáo sư (VD :giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng, giấy xác nhận phí nghiên cứu của giáo sư sẽ nhận v.v)

 

      Trường hợp học sinh được học bổng

                  - Trường hợp được học bổng dưới 100%

                   o Giấy chứng nhận học bổng (bản gốc) và giấy tờ chứng minh tài chính bình thường như học sinh đi du học tự túc

                  - Trường hợp được học bổng 100%

                   o Giấy chứng nhận học bổng (bản gốc)

 

3.       Áp dụng kết quả đánh giá các trường đại học

 

- Những học sinh xin nhập học vào trường ĐH HQ miễn giảm hồ sơ thì chuẩn bị nộp hồ sơ như sau :

 o Hộ chiếu, đơn xin visa, giấy nhập học (bản gốc), bản sao dăng ký thành lập của trường Đại học Hàn Quốc, phiếu kết quả xét nghiệm lao phổi (6 tháng gần nhất), bản sao chứng minh nhân dân

- Những người xin nhập học vào trường ĐH HQ miễn giảm hồ sơ có thể nộp hồ sơ xin visa tại Lãnh sự Quán Hàn Quốc tại Việt Nam hoặc xin mã số cấp visa tại Cục quản lý Xuất Nhập Cảnh Hàn Quốc tại Hàn Quốc.

 


 

Ø  Lưu ý:

Ÿ   Mang theo bản gốc để đối chứng đối với bản dịch.

Ÿ   Trong quá trình thẩm tra có thể phỏng vấn hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ.

 


loading