바로가기 메뉴 본문 바로가기 주메뉴 바로가기
Lãnh sự/Thị thực

Các loại Visa

  1. Lãnh sự/Thị thực
  2. Các loại Visa
  • Font Size

VISA KẾT HÔN (F-6)

DATE
2020-09-23

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ VISA KẾT HÔN (F-6-1)Đối tượng được cấp visa

Người đã đăng kí kết hôn phía Hàn Quốc muốn duy trì cuộc sống hôn nhân và lưu trú lâu dài tại Hàn Quốc.

Hồ sơ cần chuẩn bị: 

- Vui lòng xem file đính kèm "CÁC GIẤY TỜ CẦN CHUẨN BỊ KHI ĐĂNG KÍ VISA KẾT HÔN CƯ TRÚ (2021.1)" 

- Giấy đồng ý cách ly

  • Hồ sơ cần chuẩn bị: Vui lòng tham khảo theo file được đính kèm ở trên.

  • Phí hồ sơ: 30 USD (nộp bằng tiền mặt theo tí giá của ngân hàng Woori)

loading